Inschrijven

Inschrijving is gesloten!

Meer informatie:

Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs
Valkenburgerstraat 67 a + b
1011 MG  Amsterdam
020-626 53 61
nieuwbouwamsterdam@krk.nl
www.krk.nl

Doorstromers / Sociaal Plan AR33

Valt u onder het Sociaal Plan AR33 of laat u een sociale huurwoning leeg en onbewoond achter van een woningcorporatie uit de stadsregio Amsterdam (Eigen Haard, de Alliantie, de Key, Rochdale, Stadgenoot, Parteon, Ymere, WormerWonen, Woonzorg Nederland en ZVH), dan krijgt u voorrang in de toewijzing!
Ook als u een vrije-sector-huurwoning van Eigen Haard huurt bent u doorstromer.

Wat kunt u alvast doen?

Om gebruik te kunnen maken van deze voorrangsregeling dient u een verhuurdersverklaring mee te sturen met uw inschrijving (geldt niet voor huurders van Eigen Haard). Vraag deze vast op bij de woningcorporatie.

Bent u niet woonachtig in de gemeente Amsterdam, dan dient u tevens een uittreksel mee te sturen uit de gemeentelijke basisadministratie. Deze kunt u (in de regel) online opvragen. Als u valt onder het Sociaal Plan Project AR33 dient u een afschrift van de getekende voorovereenkomst mee te sturen.

Bent u al op de hoogte van uw financiële mogelijkheden?

Bij het kopen van een nieuwbouw woning komen diverse aspecten kijken. Vergeet hierbij niet de kosten van (eventueel gewenste) bouwkundige aanpassingen van de woning, vloerafwerking, stoffering, wandafwerking en de aanschaf van een keuken. Om antwoord te krijgen op deze vragen kunt u alvast contact opnemen met de verkopend makelaar.