Disclaimer

Eigen Haard en de bij het project betrokken partijen besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Eigen Haard en de bij het project betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor deze onjuistheden en onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaarden Eigen Haard en de bij het project betrokken partijen geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van Eigen Haard. Eigen Haard is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.